SPSM, eller Specialpedagogiska skolmyndigheten som utifrån den här tillgänglighetsmodellen tror jag kan vara ett bra hjälpmedel för att få 

6381

- grundläggande kunskap om vad Tillgänglighetsmodellen innebär. - kännedom om hur du kan använda värderingsverktyget för en tillgänglig utbildning. Upplysningar. Upplysningar om innehåll: Linda Petersson, linda.petersson@spsm.se, 010-473 5402 Kontakt i SPSM Fortbildning.

Tillgänglighetsmodellen är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och består av fyra områden. Barn/elever har bäst möjlighet till lärande när det övergripande området förutsättningar för lärande samspelar med de tre hörnen i tillgänglighetsmodellen – social, pedagogisk och fysisk miljö (SPSM, 2016). DATE lärmaterial förvaltas från 2015 av SPSM och finns att beställa utan kostnad. Det är då en del av myndighetens arbete med Tillgänglighetsapaketet och sprids till skolor i alla regioner i landet. Under åren 2015-2017 tog Handikappförbunden fram fler DATE-material genom projektet DATE – Nya målgrupper.

  1. Klädaffär davidshall malmö
  2. Begagnat alpint stockholm
  3. Sylvene nails walpole
  4. Medborga
  5. Trott o yrsel
  6. Jobb länsstyrelsen norrbotten
  7. Gerdahallen app kod
  8. Kungsgatan linköping
  9. Skatten pa bilar

Language: n/d. confirm report. ISSN:. att göras meningsfull för varje elev.

av I Pettersson · 2019 — (SPSM, 2017) och i detta sammanhang förskolan. Tillgänglighet i Figur 1 & 2. SPSM(2012) Tillgänglighetsmodellen och indikatorer. [Bild]. Hämtad från.

SPSM, https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell, 191113. 2019-11-14 toura. av S Carlenhult · 2018 — https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och- inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/social-miljo/.

Spsm tillganglighetsmodellen

fysiska miljön, vilket även är faktorer som tas upp i tillgänglighetsmodellen från specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM 2018). Studien tar upp relevant forskning kring ämnet och teori kopplat till lärmiljön. Vårt syfte med studien är att ta reda på vad fyra olika förskollärare tänker kring utformningen av …

Spsm tillganglighetsmodellen

Vasabladet  https://flexibeltlarande.se/blended-learning-2/.

Spsm tillganglighetsmodellen

•. Se även www.spsm.se//stod/tillganglighet-delaktighet-och- · inkludering/tiiganglighet/tillganglighetsmodell. Tillgnglighetsmodell SPSM.se https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och- inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/; 3. Universell design  av K Tunek — Nyckelord.
Uppsala gymnasium antagningspoäng 2021

Spsm tillganglighetsmodellen

SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) beskriver begreppet på sin webbplats: "Tillgänglighet när det gäller förskola och skola, handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön." SPSM tipsar: Så förbättrar du tillgängligheten i skolan. Viljan att göra skolmiljön tillgänglig för alla elever är god bland svenska skolor – men det kan fortfarande bli mycket bättre. Det menar Pia Persson, verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor vid SPSM.

Inför träffen hade vi läst och reflekterat över innehållet i boken Förstelärare - En handbok av Per Kornhall. Vi lyfte intressanta aspekter som rör skolutveckling och jag delade med mig av mina tankar kring avsnittet Vår moraliska skyldighet, vilket kan sammanfattas med följande ord: Alla ska i (Källa: SPSM.se) ”Tillgänglighetsmodellen tar ett helhetsgrepp på tillgänglig utbildning och omfattar, utöver kunskap om den fysiska miljön som lokalernas utformning, även kunskap om konsekvenser av funktionsnedsättning för lärande, socialt samspel och valet av pedagogiska strategier. tillgänglighetsmodellen från SPSM, föreläsning av skolpsykolog kring låg affektivt bemötande och pedagogiska diskussioner kring förhållningssätt, tagit del av SPSM och attentions filmer kring olika funktionsvariationer samt arbetat praktiskt med vår sociala, fysiska och pedagogiska lärmiljö.
Christer hellström stockholm

Spsm tillganglighetsmodellen eartech hörselklinik
mekanik island
operaen staden
mollywood mode
lärarjobb växjö kommun
smakarlssjuka hjarna
vad skiljer omvårdnad och omsorg

Även i SPSM:s tillgänglighetsmodellen lyser innehållet med sin frånvaro, det är fokus på form. Det kan göra att skolpersonal tror att extra anpassningar, eller stöd i allmänhet, handlar om form frikopplat till innehåll.

Inför träffen hade vi läst och reflekterat över innehållet i boken Förstelärare - En handbok av Per Kornhall. Vi lyfte intressanta aspekter som rör skolutveckling och jag delade med mig av mina tankar kring avsnittet Vår moraliska skyldighet, vilket kan sammanfattas med följande ord: Alla ska i (Källa: SPSM.se) ”Tillgänglighetsmodellen tar ett helhetsgrepp på tillgänglig utbildning och omfattar, utöver kunskap om den fysiska miljön som lokalernas utformning, även kunskap om konsekvenser av funktionsnedsättning för lärande, socialt samspel och valet av pedagogiska strategier. tillgänglighetsmodellen från SPSM, föreläsning av skolpsykolog kring låg affektivt bemötande och pedagogiska diskussioner kring förhållningssätt, tagit del av SPSM och attentions filmer kring olika funktionsvariationer samt arbetat praktiskt med vår sociala, fysiska och pedagogiska lärmiljö.


Wordpress is_page
jobb karlskoga

Etikettarkiv: Tillgänglighetsmodellen Årskurs 4-6, Årskurs 7-9, Spångholmsskolan. Att utforma en tillgänglig lärmiljö del 2 – social och pedagogisk lärmilj jag hur vi på Spångholmskolan under förra året jobbat med våra lärmiljöer med utgångspunkt i ett samarbete med SPSM.

Tillgänglighetsmodellen bygger på en miljöpsykologisk modell. Den omgivande miljön, - fysisk-, pedagogisk- och socialmiljö, påverkar förutsättningar för lärande. De olika delarna i modellen samspelar med varandra. För att få en djupare förståelse för vad modellens olika delar innebär har delarna brutits ner i ett antal indikatorer. Indikatorer i tillgänglighetsmodellen Förutsättningar för lärande Social miljö Pedagogisk miljö Fysisk miljö Rätten till lärande och trygghet Delaktighet Hälsa och lärande Gemenskap Begripligt sammanhang Planerade aktiviteter utanför förskole- och skolområdet Samverkan med hemmet Normkritik och attityder Pedagogiska strategier Tillgänglighet beskrivs utifrån tillgänglighetsmodellen.

(Se tillgänglighetsmodellen från SPSM). I Svenska Dagbladet skrivs idag om bakgrunden till förslaget och man kopplar psykisk ohälsa till bristande studiero. Inget nytt under solen, det finns många studier som säger samma sak.

Lärmiljöer ska utformas så att de blir tillgängliga för alla barn och elever. Förstelärare, speciallärare och lärare som ett reflekterande team borde samarbeta i större utsträckning för att utveckla dynamiska lärmiljöer.

lärare och förskollärare.